">

ข้อเสียของการมีเหมืองเปเพอร์ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้าน