">

ลูกกลิ้งบดแบบคู่ความจุ 300 450 กก ชั่วโมงความชื้น 15