">

มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเท่าไรสำหรับเครื่องบดแบบ 2 ฟุต